Digitālā piekļūstamība.
Prakse.
Piemēri.

26. novembris 9:30-12:30
tiešraidē

Pieslēgties tiešraidei šeit

 

Samaksāt rēķinus, iesniegt dokumentu elektroniski, paskatīties internetā, kāds šodien ārā laiks, mācīties attālināti, nopirkt biļeti uz koncertu vai izrādi, palūkoties ziņu portālos, kas šodien pasaulē noticis - daudziem no mums rutinētas un pašsaprotamas iespējas.

Taču, kā tas ir, ja redzam, dzirdam, uztveram un kustamies atšķirīgi? Un kā uzņēmumi un organizācijas var kļūt digitāli pieejamākas, iegūstot gan jaunus klientus, gan paaugstinot esošo lojalitāti?

Kas ir digitālā piekļūstamība?

Process, kurā digitālie produkti - vietnes, mobilās lietotnes un citi digitālie rīki - tiek padarītas pieejamas visiem. Piekļuve vienai un tai pašai informācijai, neatkarīgi no tā, kā un vai es dzirdu, redzu, uztveru un kustos

Ieguvumi no digitālās piekļūstamības?

Izveidojot pieejamu risinājumu, jūs palielināt cilvēku skaitu, kuri izmanto jūsu risinājumu, tādejādi nodrošinot gan informāciju visiem, kuriem tā nepieciešama, gan arī uzņēmumiem paplašinot savu tirgus daļu. Labāka lietotāju pieredze visiem, ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kāpēc piedalīties tiešraides konferencē?

Rekomendācijas, pieredze un labā prakse, kā uzlabot tīmekļvietņu piekļūstamību un satura pieejamību visiem, t.sk., cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Lektori un diskusiju dalībnieki

 • Jānis Ziediņš

  Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītājs

 • Daina Podziņa

  Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” projektu vadītāja

 • Pēteris Jurčenko

  CEO / UX designer

 • Solvita Zariņa

  Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētā profesore

 • Una Vorma

  Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja

 • Kristaps Banga

  Accenture Latvija Inovāciju vadītājs

 • Vita Vodinska

  Valsts kancelejas Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta vadītāja

 • Raph de Rooij

  Nīderlandes Iekšlietu un Karalistes attiecību ministrijas eksperts par tīmekļa pieejamību un uz lietotāju vērstu dizainu

 • Margarita Krišlauka

  VARAM Informācijas sabiedrības politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja

 • Rudīte Čevere

  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore

 • Āris Dzērvāns

  VARAM valsts sekretāra vietnieks

 • Gints Fricbergs

  ICONCEPT LIETOJAMĪBAS SPECIĀLISTS

 • Haralds Burkovskis

  Moderators

PROGRAMMA

No 9.30
Atklāšana
09.40
Personīgi par digitālo piekļūstamību
 
09.50
Digitālā piekļūstamība - visiem
Āris Dzērvāns, Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks VSV digitālās transformācijas jautājumos
 
10:00
Svarīgākais par to, lai digitālā vide būtu pieejama cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem
Daina Podziņa, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" projektu vadītāja
 
10.15
Nīderlandes pieredzes stāsts - digitālās piekļūstamības politikas veidošana un iedzīvināšana
Raph de Rooij, Nīderlandes Iekšlietu un Karalistes attiecību ministrijas eksperts par tīmekļa pieejamību un uz lietotāju vērstu dizainu*
* angļu valodā
 
10.30
"Viegli lasīt" - rīks informācijas pieejamībai
Daina Podziņa, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" projektu vadītāja
 
10.45
Pārtraukums
 
11.00
Valsts pārvaldes digitālā satura piekļūstamība, iesaistīto pušu loma
Margarita Krišlauka, VARAM Informācijas sabiedrības attīstības departamenta Informācijas sabiedrības politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja
Vita Vodinska, Valsts kancelejas Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta vadītāja
 
11.20
Digitālās piekļūstamības risinājumi un to nākotnes attīstības prognozes
Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītājs
 
11.40
Sarunas:
 
 
Kā ieviest piekļūstamību jeb idejas, kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi var palīdzēt izstrādāt piekļūstamu produktu?  
Vita Vodinska, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projektu vadītāja
Kristaps Banga, Accenture Latvija Inovāciju vadītājs
Una Vorma, Rīgas Tehniskās universitātes karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja
Pēteris Jurčenko, CEO / UX DESIGNER
 
 
Kas jāzina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jaunajiem speciālistiem, lai piekļūstamība un lietojamība kļūtu par būtisku produkta sastāvdaļu? 
Solvita Zariņa, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētā profesore
Rudīte Čevere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore
Gints Fricbergs, iConcept lietojamības speciālists
Dace Jansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības jomā
 
12.25
Kopsavilkums: Un ieguvēji esam mēs visi
 

REĢISTRĒTIES KONFERENCEI TIEŠRAIDĒ

Dalība konferencē ir bez maksas


 

Reģistrēties

ORGANIZĒ

Konference organizēta Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

ES fondu logo ansamblis